Brede school obs Panta Rhei Zeewolde 2: uitbreiding

Centraal in nieuwbouwwijk Polderwijk in Zeewolde ligt het Parkkwartier, een zone met voorzieningen voor onderwijs, zorg en welzijn. Brede school Panta Rhei is hierin een multifunctionele accommodatie van ca. 2300 m2, die huisvesting biedt aan verschillende partijen:
– Basisschool OBS Panta Rhei
– Kindercentrum psz-kdv-bso
– Gymzaal
In 2011 is dit flexibele schoolgebouw naar ons ontwerp opgeleverd.

Flexibel en multifunctioneel ruimtegebruik

Het ontwerp voor de Brede school Polderwijk is bewust compact en eenvoudig in opzet. Binnen de situatie is het alzijdig als een gebouw herkenbaar. De essentie van dit ontwerp is gebaseerd op het flexibel en multifunctioneel ruimtegebruik met korte relatielijnen, waardoor weinig verkeersruimte noodzakelijk is. De centrale hal is licht en ruimtelijk verbonden met alle onderwijsunits, waarbij de ontdekpleinen steeds een verbindend element vormen. Door de planopzet is bovendien als dakterras op de verdieping een extra buiten-ontdekplein mogelijk gemaakt. Daarnaast biedt de multifunctionele ruimte binnen het ontwerp veel mogelijkheden voor wijkgerelateerde activiteiten.

Duurzaam gebouw

De heldere compacte opzet maakt dit ook een duurzaam gebouw. Duurzaamheid is vervolgens doorgevoerd in verdere bouwkundige en installatietechnische uitwerking van het ontwerp, een verhoogde EPC-waarde en uitgangspunt ‘frisse scholen’. Toepassing van rood metselwerk gevels in combinatie met de frisse groene gevelbeplating en de zorgvuldige detaillering zorgen tenslotte ook voor een duurzame exploitatie van het gebouw.
Met de keuze van het maatsysteem en de constructiewijze is rekening gehouden met groei en krimp. Bij groei kunnen relatief eenvoudig onderwijsruimten worden toegevoegd aan het gebouw op de eerste verdieping. Bij krimp kunnen onderwijsruimten worden omgezet naar (zorg)woningen.

Uitbreiding 2019

Inmiddels hebben wij ook het ontwerp gereed voor de uitbreiding van de school met 4 extra lokalen en een trappenhuis. Daarmee krijgt het gebouw een meer voorname uitstraling aan de noordzijde van de school. Het ontwerp is enthousiast ontvangen door de school, de gemeente Zeewolde en de Welstandscommissie.