Brede school Panta Rhei Zeewolde 1

In de gemeente Zeewolde is de nieuwbouwwijk Polderwijk met 2800 woningen ontwikkeld. Centraal in deze wijk ligt het Parkkwartier, een zone met voorzieningen voor onderwijs, zorg en welzijn. Brede school Panta Rhei is hierin een multifunctionele accommodatie van ca. 2300 m2, die huisvesting biedt aan verschillende partijen:
– Basisschool OBS Panta Rhei
– Kindercentrum psz-kdv-bso
– Gymzaal
Eén van de doelstellingen was om binnen het grotere geheel de identiteit en karakter van elke partij te handhaven en mogelijk met de planopzet te versterken. Met de Brede School wordt onder het motto “De school de wereld in, de wereld de school in” een inspirerende en uitdagende leer- en ontwikkelingsomgeving gecreëerd voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door de betekenisgeving wordt leren een natuurlijk proces: elk kind neemt zijn of haar eigen leerproces ter hand. Een wereldschool zijn betekent ook dat kinderen de wereld in gaan om deze te verkennen. Daaruit volgt de ambitie om met de functionele ruimten een interessant aanbod te creëren voor de directe omgeving. Deze ambitie vraagt om een gebouw met een wereldse aantrekkingskracht.

Flexibel en multifunctioneel ruimtegebruik

Het ontwerp voor de Brede school Polderwijk is bewust compact en eenvoudig in opzet. Binnen de situatie is het alzijdig als een gebouw herkenbaar. De essentie van dit ontwerp is gebaseerd op het flexibel en multifunctioneel ruimtegebruik met korte relatielijnen, waardoor weinig verkeersruimte noodzakelijk is. De centrale hal is licht en ruimtelijk verbonden met alle onderwijsunits, waarbij de ontdekpleinen steeds een verbindend element vormen. Door de planopzet is bovendien als dakterras op de verdieping een extra buiten-ontdekplein mogelijk gemaakt. Daarnaast biedt de multifunctionele ruimte binnen het ontwerp veel mogelijkheden voor wijkgerelateerde activiteiten.

Duurzaam gebouw

De heldere compacte opzet maakt dit ook een duurzaam gebouw. Duurzaamheid is vervolgens doorgevoerd in verdere bouwkundige en installatietechnische uitwerking van het ontwerp, een verhoogde EPC-waarde en uitgangspunt ‘frisse scholen’. Toepassing van rood metselwerk gevels in combinatie met de frisse groene gevelbeplating en de zorgvuldige detaillering zorgen tenslotte ook voor een duurzame exploitatie van het gebouw.
Met de keuze van het maatsysteem en de constructiewijze is rekening gehouden met groei en krimp. Bij groei kunnen relatief eenvoudig onderwijsruimten worden toegevoegd aan het gebouw op de eerste verdieping. Bij krimp kunnen onderwijsruimten worden omgezet naar (zorg)woningen.

Uitbreiding

Inmiddels hebben wij ook het ontwerp gereed voor de uitbreiding van de school met 4 extra lokalen en een trappenhuis. Daarmee krijgt het gebouw een meer voorname uitstraling aan de noordzijde van de school.