Woonzorggebouwen

Wij hechten er belang aan om gezamenlijk met alle

betrokken partijen kaders te scheppen

om te komen tot een optimale woon- en zorgomgeving.

BBHD architecten heeft gedurende haar bestaan diverse projecten gerealiseerd in het kader van ouderenzorg en huisvesting met alle daarbij voorkomende zorgvoorzieningen. Door het veranderde beleid en nieuwe inzichten zijn wij momenteel ook veelvuldig betrokken bij ingrijpende aanpassingen en uitbreidingen van deze bestaande gebouwen. De opgedane deskundigheid op dit werkgebied en specifieke kennis van bouwmaatstaven en regelgeving is zodoende binnen het bureau breed aanwezig, en is essentieel bij alle projecten die nu in voorbereiding zijn.

Belangrijk is daarom vooral dat onze maatschappelijke werkwijze en persoonlijke visie aansluiten en iets toevoegen aan de huidige vraagstelling. Niet het ‘zorgen voor’ ouderen moet centraal staan, maar vooral het creëren van een grotere mate van zelfredzaamheid dient bij planvorming nadrukkelijker te worden nagestreefd.

‘De Oudere’ is een relatief begrip waarin verschillende situaties zich kunnen voordoen. Mensen van 55 jaar en ouder hebben in het algemeen nog heel wat jaren voor zich. Wij willen er toe bijdragen dat zij zelf initiatieven kunnen ontplooien om in hun huisvesting en hun woonomgeving een optimaal woonklimaat te realiseren dat voldoet aan hun specifieke wensen en eisen. De woonomgeving van ouderen vraagt daarbij op verschillende ontwerpniveaus en in verschillende omstandigheden om goede organisatorische en praktische oplossingen, maar wij stimuleren in onze ontwerpen dat in de eerste plaats te doen vanuit een menselijke benadering.

Wij hechten er belang aan om gezamenlijk met alle betrokken partijen kaders te scheppen om te komen tot de voor hun optimale woon- en zorgomgeving, en dit gedurende het proces continu te begeleiden. Met deze visie hoopt BBHD architecten iedereen, die op welk terrein ook betrokken is bij ouderenzorg- en huisvesting, te kunnen inspireren.

BBHD architecten

Onze architectuur is veelzijdig, omdat elke opgave andere voorwaarden kent en geen enkele situatie hetzelfde is.