schoolgebouw voortgezet onderwijs Jan Arentsz Alkmaar

In het kader van de onderwijsvernieuwingen tweede fase en VMBO is samen met de schoolleiding voor de locatie Mandenmakerstraat een meerjaren conceptplan ontwikkeld. Deze bestond uit aanpassing en uitbreiding van de bestaande gebouwen en toegevoegde nieuwbouw. Een overzichtelijke en ruimtelijk heldere opzet van de verschillende onderwijscomponenten en efficiënte logistieke organisatie vormen de basis hiertoe, en moeten bijdragen tot kwalitatief goed en modern onderwijs.

Het eerste deel van het stappenplan, interne aanpassingen in het bestaande hoofdgebouw is in 2000 voltooid. De volgende fase betrof de nieuwbouw van ca. 2800 m2 bestaande uit multifunctionele ruimte, studiezalen, decanenruimtes en leslokalen. De uitwerking van dit bouwdeel vormde in feite de overgang tussen de bestaande gebouwen en de komende uitbreiding en werd in 2003 gerealiseerd. Met het oog op de toekomst is nadrukkelijk gezocht naar enerzijds samenhang met de bestaande gebouwen, en aan de andere kant een op de toekomst gericht concept met een eigentijdse uitstraling.

Deze laatste fase vormt een bijna letterlijke afronding van de scholengemeenschap CSG Jan Arentsz. Vooral het vooruitspringende gebogen bouwdeel is beeldbepalend voor het totale complex. Dit plandeel is ruim 2600 m2 en omvat voornamelijk studieruimtes, leslokalen en een nieuwe gymzaal.