MFA Kreileroord

Het Multifunctioneel Centrum in Kreileroord is een initiatief van de gemeente om de sociale leefbaarheid van dit polderdorp te verbeteren. Kreileroord is het jongste dorp in de Wieringermeer­polder. Het dorp is in aanbouw genomen vanaf 1954, nadat de polder weer was drooggemalen vanwege de Duitse bombardementen. De opbouw van het dorp stagneerde toen half jaren ’60 de inzichten voor de bebouwing van de Wieringermeer veranderden. De laatste woonbebouwing dateert van begin jaren ’70. De woonbebouwing is bovendien zeer eenzijdig en betreft voor 95% eengezins rijenwoningen. De sociale samenhang van het dorp staat daardoor sinds jaar en dag onder druk. Gesteund met een Europese subsidie is het multifunctionele complex in ontwikkeling genomen. Het MFC biedt huisvesting aan een 3-klassige school met speellokaal, peuteropvang, tieneropvang, atelier (tevens handarbeidruimte), gebouwbeheerder, consultatie/spreekruimte, voetbalkantine, senioren huiskamer, biljartclub en een sportzaal metkleedaccommodatie. Voor het ontwerp van het MFC is de karakteristieke vormgeving van de Wieringermeerse boerderijen als uitgangspunt genomen. De markante schuren met grote oranje pannendaken, de donkere houten gevelbeschieting en de sobere detaillering bepalen de identiteit van deze jonge polder. Kreileroord ligt in de periferie van de polder omringd door dergelijke karakteristieke hoeves. De verschijningsvorm van het MFC wordt gedomineerd door een ensemble van kapvlakken. Door deze dynamische kappenstructuur ontstaat een eigentijds gebouw op basis van plaatselijke cultuurelementen. De scherpe richtingverandering in het landschap ter plaatse van de locatie van het MFC is dankbaar aangegrepen om het gebouw te verdraaien t.o.v. de bebouwingsrichting van het dorp. De overhoekse benadering van de entree is daarmee minder formeel.