scholen & onderwijs

Als we vinden dat goed onderwijs aan de basis staat

van de ontwikkeling van de samenleving, dan is een goed schoolgebouw

een voorwaarde voor het scheppen van een goede leeromgeving.

Leren kun je overal, leren doe je overal!

Leren doen je niet alleen op school, maar ook thuis, op straat, desnoods ergens onderweg. Echter, onderwijs is nog steeds alleen mogelijk in een schoolgebouw. Als we vinden dat goed onderwijs aan de basis staat van de ontwikkeling van de samenleving, dan is een goed schoolgebouw een voorwaarde voor het scheppen van een goede leeromgeving.

Onderwijs maakt momenteel belangrijke ontwikkelingen door. Niet alleen in het voortgezet onderwijs, maar ook in het basisonderwijs zijn momenteel veel veranderingen gaande. In deze ontwikkeling staat onderwijs niet meer op zich. Via samenwerking en integratie met veelal culturele functies en welzijnsvoorzieningen komt zij steeds centraler in de samenleving te staan.

Visie & ervaring

BBHD architecten is de afgelopen periode bij diverse projecten betrokken die passen in deze ontwikkeling binnen het onderwijs. Het zijn opgaven waarbij, vanuit intensieve samenwerking, een voor iedereen herkenbaar gebouw is gerealiseerd. Een gebouw dat tevens een voorbeeldfunctie heeft voor haar directe omgeving, en waarin wat ons betreft het op duurzame en mens- en milieuvriendelijke wijze omgaan met je omgeving een belangrijk uitgangspunt vormt. Het is een visie waarin BBHD architecten al geruime tijd een vooruitstrevende positie heeft verworven en waarmee landelijk erkenning is gekregen.

Ook in het voortgezet onderwijs is BBHD architecten bezig met uiteenlopende projecten, waarin grote onderwijsveranderingen een belangrijke rol spelen. Naast meerdere nieuwbouwprojecten is bovendien ervaring opgedaan met uitbreiding en ingrijpende renovatie van bestaande schoolgebouwen.

BBHD architecten is dus goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en wat dat betekent voor het schoolgebouw.

BBHD architecten

Onze architectuur is veelzijdig, omdat elke opgave andere voorwaarden kent en geen enkele situatie hetzelfde is.