brede school Breed Zand Breezand

De polderomgeving in de kop van Noord-Holland is karakteristiek voor de plaats Breezand, die deel vormt van de gemeente Anna Paulowna. De aantrekkelijke en ruime locatie langs de Wijdenes Spaansweg, bekend als het ijsbaanterrein, diende zodanig te worden ingericht dat genoeg ruimte over zou blijven voor een ijsbaan.
De doelstelling van het project was om hier in één gebouw samen te brengen:
– twee basisscholen (RK St.Jan en OBS De Zandhorst)
– peuterspeelzaal en buitenschoolseopvang
– sportaccommodatie
In overleg met alle gebruikers is gekozen voor een compacte opzet, waarbij verschillende ruimtes op multifunctionele wijze kunnen worden gebruikt en bovendien flexibele aanpassingen in de toekomst toestaat.
De opzet past in het energiebeperkend concept dat ook in de bouwwijze, het natuurlijk materiaalgebruik en installatietechnische voorzieningen zichtbaar
gemaakt wordt.
De hele school wordt verwarmd en gekoeld door middel van vloerverwarming. Er wordt gebruik gemaakt van een warmtepompsysteem waardoor aardwarmte en koelte door middel van warmteopslag in de bodem verkregen wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gebalanceerd luchtbehandelingssysteem met warmteterugwinning.
Op deze wijze is een EPC waarde van 0,678 verkregen, die in de scholenbouw ongekend is.