MFA -Thuis IN Thamerdal- Uithoorn

Op uitnodiging van de gemeente Uithoorn hebben wij een studie gedaan voor een multifunctionele accommodatie in de wijk Thamerdal, naat het eerder door ons ontworpen integraal kindcentrum Het Duet. In de MFA zullen een buurtkamer, gymzaal en ruimten voor verschillende culturele en maatschappelijke organisaties zoals de voedselbank en Vluchtelingenwerk gehuisvest worden.

Positie
Het gebouw voor de MFA is als een vrijstaand gebouw in het groen ontworpen. Het gebouw staat vrij in de ruimte met doorzichten naar de watergang aan de Thorbeckelaan en Admiraal de Ruyterlaan. Het gebouw volgt aan de waterzijde de rooilijn van IKC Het Duet en de uitbouwen van het naburige woongebouw. Aan de zijde van de Kuyperlaan reageert de gebouwvorm direct op de massa’s van de naastgelegen gebouwen. Het terrein zal zo groen mogelijk worden ingericht, met behoud van zoveel mogelijk bomen. Daarbij kan de volledige zone tussen Kuyperlaan, Admiraal de Ruyterlaan, Thorbeckelaan en Prinses Christinalaan als één groen gebied gezien worden. De inrichting van het terrein sluit aan op de inrichting en logistiek rondom Het Duet. De breedte van het groene talud van Het Duet wordt als een rode loper uitgerold over het terrein van de MFA waardoor beide terreinen met elkaar verankerd worden en als één gebied samensmelten. Rondom het gebouw wordt de buitenruimte op een natuurlijke wijze ingericht, aansluitend op het natuurlijke speelplein van Het Duet.

Architectuur
Het concept voor de MFA is helder en eenvoudig, wat de leesbaarheid en rust in het beeld ten goede komt. Het programma in het gebouw in combinatie met het streven naar een compact en efficiënt gebouw vormen de basis voor de uiteindelijke massa (stap 1 en 2). Vanwege het openbare karakter van het gebouw voor de wijk Thamerdal is een duidelijke en centrale entree gewenst. En om te voldoen aan de wens van een gecombineerde entree voor gymzaal en goederen op een verkeersveilige locatie die ook zichtbaar is vanaf de zijde van de Kuyperlaan is ter plaatse een verkenning in de massa gemaakt (stap 3). Tenslotte is ter markering van de centrale hal / entree en herkenbaarheid van het gebouw een element in de vorm van het archetypische huis toegevoegd die uitstraalt: “Dit is het huis van de wijk, dit is Thuis in Thamerdal!” (stap 4).
De ontstane massa sluit uitstekend aan bij de naastgelegen bebouwing. De trapsgewijze opbouw aan de waterzijde bijvoorbeeld zorgt voor een opdeling van de gevel die ook terugkomt in Het Duet en het naburige appartementengebouw.

Interieur
De inrichting van het interieur sluit aan op de natuurlijke materialen van de buitenzijde van het gebouw en het terrein. Soortgelijke grasachtige planten in de buitenruimte kunnen terugkomen in het interieur. De inrichting van de buurtkamer is eigentijds en informeel. Er wordt gewerkt met houttinten en natuurlijke kleuren en texturen. Doordat de vloerafwerking consequent door het gehele gebouw terugkomt ontstaat eenheid in het geheel. Door keuzes in losse inventaris zoals meubels krijgen de individuele ruimten van de gebruikers toch een eigen karakter binnen het geheel.