VMBO Houtens te Houten

Het Houtens is in basis een school voor VMBO-onderwijs, maar biedt naast een algemeen programma in de onderbouw, een intersectoraal programma Technologie & Commercie en vmbo/g-t aan in de bovenbouw. Het onderwijs omvat alle leerwegen vanaf de basis beroepsgerichte leerweg tot en met de theoretische leerweg. Motto van de school is dat onderwijs gezien en ervaren moet worden. Het verlangt daarom in deze situatie een eigentijds gebouw waar de diverse onderwijsfuncties herkenbaar en zichtbaar zijn. Het wil hiermee zowel personeel als leerlingen uitdagen en motiveren tot verschillende activerende werkvormen.

Binnen de locatie is het beschikbare terrein optimaal benut, door met drie op de gebouwgrens geplaatste gevelwanden het gebouw letterlijk in te kaderen. Naar het schoolplein is de uitstraling van het gebouw echter open, toegankelijk en transparant. Het heeft vanuit de verlangde herkenbaarheid aan deze zijde duidelijk herkenbare bouwdelen met een eigen karakter. De aula vormt in de open relatie van buiten naar binnen een centraal onderdeel van het plan. Vanuit de ruimtelijke dubbelhoge aula zijn alle onderwijsfuncties direct bereikbaar.
De uitwerking van materialen en kleuren voor het interieur vormde met de rest van de inrichting en meubilairkeuzes een belangrijk onderdeel van deze ontwerpopdracht.Het logo van Houtens is als beeldmerk van haar onderwijsvisie op diverse plaatsen letterlijk onderdeel van het ontwerp gemaakt.

Een duurzame school
Het Houtens is bovendien door gebouwopzet, materiaalgebruik en de daarbij passende installatietechnische voorzieningen een efficiënt, energiezuinig, veilig, milieuvriendelijk en duurzaam gebouw. Ook is vanuit de toekomstwaarde van het gebouw in ontwerpkeuzes (constructie, installaties, plafonds, gevels) rekening gehouden met eventuele indelingswijzigingen en mogelijke functieverandering. Met relatief kleine ingrepen kunnen binnen dit gekozen bouwsysteem wanden worden verplaatst en ook hergebruikt. Daarnaast is op bouwkundig, constructief en installatietechnisch gebied al ingespeeld op mogelijke toekomstige uitbreidingen. In de voor Het Houtens toegepaste installaties is gebruik gemaakt van warmte- en koude opslag (WKO). en zijn er totaal 192 panelen PV-cellen geplaatst.