MFA Mayersloot Langedijk

Het Multifunctioneel centrum voor onderwijs en welzijn Mayersloot heeft tot doel te komen tot een gezamenlijke, doelmatige en aantrekkelijke huisvesting van vier zelfstandige instellingen, gericht op de opvang, ontwikkeling, opleiding en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, alsmede een sportzaal en ruimtes voor uiteenlopende sociaal-culturele activiteiten.

Uitgangspunt voor het ontwerp is om enerzijds te komen tot een efficiënte en compacte ordening van de diverse activiteiten, terwijl anderzijds elke functie voldoende tot z’n recht dient te komen en massaliteit dient te worden vermeden. De accommodatie moet een duidelijke weerspiegeling zijn van de verschillende functies en tegelijk multifunctioneel van opzet zijn. Het complex is centraal gesitueerd in de nieuwe wijk Mayersloot, waarin de thema’s duurzaamheid en water belangrijke uitgangspunten vormen. Het geheel heeft daarmee een voorbeeldfunctie hetgeen in de architectonische uitwerking en materiaalgebruik zoveel mogelijk tot uitdrukking is gebracht. Diverse durzame voorzieningen (1800 m2 pv panelen, watergebruik, grasdaken) zijn zichtbaar in het ontwerp opgenomen en geven voldoende aanleiding voor pedagogisch gebruik. Wanneer kinderen in hun gebouw veel leren omgaan met natuur en milieu, dan stijgt de kans dat ze hun latere leven ook duurzamer zullen inrichten. Een investering met waarschijnlijk het hoogste rendement.
Bouwen op een manier die goed is voor de mens en minder belastend is voor het milieu. Kort gezegd is dat de doelstelling die het gemeentebestuur van Langedijk voor ogen stond bij de realisatie van het nieuwbouwplan Mayersloot-West. De filosofie van Langedijk sluit naadloos aan op de milieuambities van de andere twee HAL-partners, Heerhugowaard en Alkmaar. De drie samenwerkende gemeenten hebben afgesproken dat alle nieuwbouwplannen in het HAL-gebied worden gerealiseerd op basis van normen die passen bij het begrip Duurzaam Bouwen. De afspraken van de HAL-partners zijn vastgelegd in het door hen vastgestelde Milieukwaliteitsplan, die een hogere eis stelt aan milieukwaliteit dan tot nu toe gebruikelijk is. De HALgemeenten willen daarmee een voorbeeldfunctie vervullen ten op zichte van andere nieuwbouwwijken.