Brede school Ruinerwold

Gemeente De Wolden is een gemeente, gelegen in Zuidwest-Drenthe, tussen Meppel en Hoogeveen, die in 1998 bij de gemeentelijke herindeling is voortgekomen uit het samengaan van vier gemeentes. Ruinerwold is één van de typische plattelandsdorpen in De Wolden. Het is gesitueerd in een van oorsprong moerassige omgeving die later werd ontgonnen en waar men vervolgens ook boerderijen vestigde. Dit verleden is nog steeds in het zogenaamde slagenlandschap terug te vinden.
De schoollocatie is ideaal gesitueerd naast de sportvelden even buiten het lint van Ruinerwold. Ideaal omdat de brede school hiermee direct
omringd is door diverse andere voorzieningen, zoals de sporthal en andere sportaccommodaties. Ook de bibliotheek, het wijkcentrum en de ijsbaan liggen in de directe omgeving. Hiermee passen ook de nieuw aangelegde kunstgrasvelden voor de korfbalverenging goed in het totaalplan.

De school, peuterspeelzaal en kinderopvang, de op loopafstand gelegen bijzondere basisschool en ook de muziekvereniging en de korfbalvereniging hebben aangegeven door samenwerking inhoudelijke meerwaarde te genereren. Dit om een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen te realiseren vanaf de geboorte tot en met het 12e jaar. Doelstelling in het ontwerp is zo veel mogelijk op deze ontwikkelingen in te spelen. Daarnaast heeft de brede school ook de functie om ouders/verzorgers in de gelegenheid te stellen hun taken op het terrein van arbeid en zorg beter te combineren.
In de brede school Ruinerwold zijn de volgende instellingen ingepast:
– 9 klassige OBS Daltononderwijs De Dissel
– Peuterspeelzaal de Prugelties
– Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Speelwold van Stichting Speelwerk
– Muziekvereniging Sempre Sereno
– Korfbalvereniging KIOS
– inloopspreekuur jeugdgezondheidszorg

Voor het ontwerp van de brede school is beoogd een optimaal klimaat te creëren voor kinderen, wat enerzijds wordt bepaald door inhoudelijke samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaring bij de begeleiding van de kinderen. Anderzijds is van belang dat de kwaliteit van de leer-, speel- en sportomgeving hiertoe ook een inspirerend en uitdagend kader schept. Het gebouw is in de situatie herkenbaar als eenheid. Daarbinnen is de opzet zodanig dat de participanten zich kunnen blijven herkennen in de eigen cluster. De doelstelling om binnen de beperkte situatie een markant en herkenbaar gebouw te maken, passend in het Drentse karakter, is mede bepalend voor de kapvormen en materiaalkeuze. Voor de korfbalvereniging is optimaal gebruik gemaakt van de plaats van de kleed-, douche- en kantineruimten ten opzichte van de sportvelden. Vooral het ruime terras biedt hiermee prachtig uitzicht.

Vanuit situering en duurzame doelstelling is bewust gekozen voor een compacte planopzet en een systematische bouw- en constructiemethode. Niet alleen budgettair en in bouwtijd geeft dit voordelen, ook biedt dit flexibiliteit voor toekomstige aanpassingen en eventuele uitbreiding.
Weloverwogen materiaalkeuze voor de buitengevels zorgt samen met de detail-lering voor een zeer onderhoudsarm gebouw.
Tijdens ontwerp en uitvoering is door intensief overleg en betrokkenheid van installatietechnische en bouwfysische adviseurs een voor de opgave goed en energiezuinig binnenklimaat gerealiseerd voor wat betreft thermische kwaliteit, luchtkwaliteit en geluidskwaliteit.