Stedenbouw & Haalbaarheid

Samen met gemeentes, woningcorporaties en ontwikkelende partijen is BBHD architecten

bij diverse stedenbouwkundige projecten betrokken, waarbij toekomstvisies en plannen

worden ontwikkeld en op haalbaarheid worden getoetst.

De stedenbouwkundige opgaven betreffen tegenwoordig vaak binnenstedelijke projecten, die meer aandacht vragen en waar grotere zorgvuldigheid wordt vereist. Goede inpassing en samenhang zijn voorwaarden bij de planvorming, waarbij BBHD Architecten zowel in het verleden als bij recente bouwplannen veel ervaring heeft opgedaan en deskundigheid heeft getoond.

Meerdere plannen zijn recentelijk gerealiseerd of momenteel in voorbereiding waarbij stedenbouwkundige inpassing in de context de essentie van de opgave vormt. Grootschalige projecten op het raakvlak van stedenbouw vormen een steeds belangrijker onderdeel van het werkgebied van BBHD architecten.

BBHD architecten

Onze architectuur is veelzijdig, omdat elke opgave andere voorwaarden kent en geen enkele situatie hetzelfde is.