basisschool Het Klaverblad Amsterdam

Basisschool Het Klaverblad bestaat uit 20 schoollokalen plus bijkomende ruimten, 1 speellokaal, een voorschool en een gymzaal. BBHD architecten heeft deze school met Janssen De Jong Projectontwikkeling ontwikkeld en ontworpen. Naast en boven de school worden zijn 30 appartementen gebouwd. Het ontwerp van het school-/woongebouw is alzijdig; alle gevels zijn voorgevels, achtergevels zijn vermeden. Hoewel het gebouw een fraaie architectonische eenheid vormt, vormen zowel de school als het woongebouw een duidelijke eigen identiteit. De entree van de woningen ligt aan een ‘eigen’ straat en onderscheidt zich duidelijk van de school. Hierdoor wordt voorkomen dat de school en de appartementen last van elkaar hebben. Openheid en ruimte zijn belangrijke leidraden geweest voor de inrichting van de schoolruimten. Het spelende en lerende kind heeft bij het ontwerp centraal gestaan. Het voelt zich veilig en geborgen in deze kindvriendelijke omgeving. Er is veel aandacht besteed aan de visuele beleving van de school, o.a. door het gebruik van lichtval en kleur.

Frisse school

Het hoge ambitieniveau van het integrale ontwerp leidt tot een ‘Nieuwe Frisse School’: een schoolgebouw met een beperkte CO 2 -uitstoot en een goed binnenmilieu, die volgens de handreiking van SenterNovem voldoet aan de standaardklassen. Voor het aspect ‘Energie’ ligt het ambitieniveau van dit plan op het pluspakket ‘goed’ van standaardklasse B. Dit wordt onder meer bereikt door de volgende voorzieningen:

  • Goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil
  • Goede benutting van het accumulerend vermogen van het gebouw
  • Goede voorzieningen voor ventilatie
  • Lokale regelingen voor temperatuur en extra ventilatie
  • Lokale regelingen dag– en kunstlicht
  • Kostenefficiënt en energiezuinig klimaatsysteem
  • Energiezuinig verlichtingssysteem
  • Energiezuinige componenten in de werktuigbouwkundige installatie
  • Toepassing van thermisch open systeemplafonds en plafondeilanden

Door toepassing van thermisch open systeemplafonds plafondeilanden kan het accumulerend vermogen van het gebouw beter worden benut. Passieve koeling van het gebouw door ’s nachts de school te ventileren met koelere buitenlucht is daarmee effectiever. Hierdoor is ’s zomers de aanvangstemperatuur in het klaslokaal lager, terwijl bovendien de temperatuur minder snel oploopt.