Brede school De Poolster Den Helder

Brede school de Poolster huisvest RK Basisschool de Windwijzer (16 lokalen) en basisschool de Verrekijker, een Protestants Christelijke school met Jenaplanonderwijs (6 lokalen). Naast deze twee scholen is in het gebouw ook een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang gehuisvest inclusief diverse kantoorruimtes. De gym-/sportzaal en multifunctionele ruimte vervullen welke ook een rol als ontmoetingsplek voor de buurt.
De Brede School De Poolster is daarom meer dan alleen onderwijs. Brede School de Poolster draagt bij aan de samenhang van de omgeving waarin deze is gesitueerd. Ruimte scheppen voor samenwerking tussen de verschillende gebruikers staat hierin centraal. De samenwerking uit zich zowel inhoudelijk, ruimtelijk en organisatorisch in de opzet van de brede school. Een school, niet alleen als onderwijsinstelling, maar als ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen met programma’s en activiteiten vóór, tijdens en ná schooltijd.
Flexibiliteit en uitbreidbaarheid in de toekomst waren twee belangrijke uitgangspunten bij de totstandkoming van het ontwerp. Diverse ruimtes in het gebouw kunnen op verschillende manieren gebruikt worden, ook voor buurtactiviteiten.Het gekozen bouwsysteem, een prefab beton casco met gevel¬sluitende elementen, een zogenaamde IFD systeem (Industrieel Flexibel Demontabel) zorgde voor een korte bouwtijd en daarmee een belangrijke besparing in de bouwkosten. Binnenwanden zijn in dit bouwsysteem relatief eenvoudig verplaatsbaar, waardoor flexibiliteit ontstaat voor de scholen.