basisschool St. Jozef ’t Zand

De locatie bevindt zich aan de rand van het oude dorp op een zichtlocatie langs de belangrijkste invalsweg, de Keinsmerweg. De dorpskom wordt in deze situatie afgerond met een maatschappelijk geëngageerd gebouw, de brede school. Uitgangspunt voor het plan zijn een 11- klassige basisschool , een 4-klassige school, naschoolse opvang, peuteropvang en een hobbyclub

In het ontwerp is de plattegrondorganisatie gebaseerd op het samen delen van faciliteiten als meerwaarde van een brede school. Flexibiliteit is gegarandeerd in deze opzet, waardoor ook in de toekomst een herpositionering mogelijk is van oa het speellokaal bij veranderende samenstelling/verdeling van de klaslokalen in de brede school.

De geknikte kap is beeldbepalend voor het schoolgebouw. Door wisselingen in de kaprichting, verschillende dakhellingen en de onderbrekingen door grote en minder grote daklichten ontstaat een interessante dakplastiek. Deze dakplastiek draagt tevens bij aan fragmentering van het gebouw. De gevelopbouw is daarom rustig gehouden. De materiaal- en kleurstelling is gebaseerd op een eenvoudig palet van donker (antraciet) gevelmetselwerk, gevelbeschieting met horizontale delen (donkerbruin), lichtgrijze kozijnen en accenten, zinken goten en oranje dakpannen.

Het geknikte dakvlak schermt de ochtendzon af in het kader van opwarming in de zomerperiode. Daglicht kan vrij toetreden via de westgevel, de oostgevel en daklichten in de verkeerszone. De vorm van het dak begeleidt het daglicht tot diep in de school. In de overmaat van de kap kunnen entresols worden gerealiseerd als verwerkingsruimte in de klaslokalen in het kader van onderwijskundige vernieuwing.