basisschool Gerardus Majella

Cabauw is één van de kleinere kernen van de gemeente Lopik. Het dorpje ligt langs de Lopiker Wetering, waarbij de karakteristiek van het dorp bepaald wordt door de historische lintstructuur. Het plan voor de school maakt deel uit van de haaks op deze wetering georiënteerde dorpsuitbreiding, waarbij de school direct tegenover de kerk hierin een markante plek heeft.
Het plan betreft een basisschool voor 5 groepen en ruimte voor de peuterspeelzaal. Uitgangspunt in de onderwijsvisie van de school is respect voor het natuurlijk leervermogen van het kind. Vooral de verticale leerlijnen zijn essentieel in de beoogde onderwijsvorm. Samen zijn, samenhang, transparantie, openheid en energie zijn hierin kenmerkend en komen in de opzet van het ontwerp tot uiting.
Vanuit de onderwijsvisie is het onderwijsprogramma geheel op de begane grond gesitueerd, waarbij de aula zichtbaar en uitnodigend aan de Cabauwsekade is gesitueerd. Vanwege het beperkte kaveloppervlak zijn voornamelijk personele functies op de verdieping gesitueerd. Deze kleine verdiepingsopbouw vormt daarmee een hoogteaccent, waarmee entreezijde van het schoolgebouw wordt gemarkeerd. Het hoogte accent reageert ook op de kaprichting van de woningbouw als uitbreiding van het dorp. De architectonische uitwerking is herkenbaar en eigentijds. Toch refereert het door de kapvormen en materiaalgebruik sterk naar de directe omgeving, en sluit de planopzet hiermee goed aan op de oude lintstructuur.