IKC Het Duet Uithoorn

De opgave voor Integraal Kindcentrum Het Duet in Uithoorn omvatte het ontwerpen en realiseren van een 19-klassige basisschool, bso en kinderopvang in Uithoorn.
Het ontwerp heeft in de stedenbouwkundige opzet een sterke relatie met de buurt. Het nieuwe gebouw is het kloppend hart van de wijk. Het bestaat uit verschillende onderdelen die tezamen een architectonische eenheid vormen. Door deze opdeling sluit het ontwerp goed aan bij de schaal van de wijk en is elk programmaonderdeel van het IKC Thamerdal ook zichtbaar.
In de keuze van de materialen voor het gebouw is enerzijds gezocht naar aansluiting op de bebouwing in de wijk; baksteen en keramische pannen. Anderzijds wordt, door de wijze waarop de materialen worden toegepast, het bijzondere karakter van het Integraal Kindcentrum benadrukt. Dit geldt met name voor de toepassing van oranje-rode keramische dakpannen als gevelbekleding.Tot slot zijn de mate van onderhoud en duurzaamheid van de materialen belangrijke factoren die de keuze voor de materialen hebben bepaald.
De school voldoet aan het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen, klasse B, heeft een GPR van 8,0 en een EPC van 0,49.
Het ontwerp kent een heldere indelingsopzet die de gebruiker omarmt en waardoor het snel duidelijk is waar men heen moet. Er zijn duidelijk herkenbare en afzonderlijke entree’s voor iedere gebruikersgroep.
Het interieurontwerp ondersteunt de helderheid van de indelingsopzet en past bij de belevingswereld van de kinderen. De sfeer van het interieur is open en warm. Doordat de ruimtescheiding onafhankelijk is van de constructie kunnen ruimten gemakkelijk worden samengevoegd of opgedeeld. Door de positionering van de verschillende entree’s is het mogelijk in de toekomst een nader te bepalen deel van het gebouw aan derden te verhuren.
De buitenruimtes nodigen uit tot veel buitenactiviteiten. Het gebouwontwerp ondersteunt dit door het terugleggen van geveldelen, het maken van overstekken én de situering van ramen en toegangen op de juiste plekken. De buitenruimtes hebben een natuurlijk en avontuurlijk karakter door de inrichting met natuurlijke speelmaterialen en het handhaven en versterken van het aanwezige groen.