Basisschool Paulus Castricum

De nieuwe Paulusschool heeft 9 groepsruimten, een aula, een peuterspeelzaal en een ruimte voor de buitenschoolse opvang een speellokaal en een grote keuken. Bovenop de nieuwe school zijn 15 appartementen gebouwd.
De school streefde ernaar om het leerstofjaarklassen systeem vaker los te laten en meer te werken met wisselende instructiegroepen. Een dergelijk systeem vraagt om een flexibele en afwisselende leeromgeving. Door in de planopzet uit te gaan van een vast maatsysteem kan het plan eenvoudig binnen een bouwsysteem worden uitgevoerd, waardoor deze flexibiliteit mogelijk kan worden gemaakt.

De school streeft ernaar om het leerstofjaarklassen systeem vaker los te laten en meer te werken met wisselende instructiegroepen. Een dergelijk systeem vraagt om een flexibele en afwisselende leeromgeving. Door in de planopzet uit te gaan van een vast maatsysteem dat is afgestemd op het bouwsysteem kan deze flexibiliteit eenvoudig mogelijk worden gemaakt.
Alle bouwkundige en installatietechnische voorzieningen in het gebouw zijn zodanig ontworpen dat in de toekomst een zeer grote mate van vrijheid blijft bestaan om het gebouw tegen een redelijke investering en op een overzichtelijke wijze aan te passen en of uit te breiden. Hieronder wordt ook verstaan het mogelijk transformeren van (een deel van) de school naar woningen en/of commerciële ruimten.

De school is duurzaam ontworpen en gebouwd en is BREEAM-gecertificeerd.
Het schoolplein is slim gecombineerd met een afsluitbare Kiss&Ride zone.