MFA dorpsaccommodatie Neck

Het programma voor deze opgave omvat een basisschool, peuterspeelzaal, gymzaal, dorpshuis, toneelzaal en 12 appartementen.
Belangrijk uitgangspunt in het ontwerpconcept voor de multifunctionele accommodatie is het versterken van de waardevolle cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten van het dorp Neck. De situering en vormgeving van het plein zijn zodanig gekozen dat het de verschillende plekken in de omgeving met elkaar verbindt, zowel fysiek als visueel.

Gestreefd is een zo compact mogelijk gebouw te ontwerpen dat efficiënt is ingedeeld, flexibel is en aangename ruimtelijke kwaliteiten heeft.
Een goede organisatie van de plattegronden heeft geleid tot efficiënte logistieke verbanden en een minimum aan verkeersruimte. Door de maat van de verkeersruimten is ook vaak dubbelgebruik mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van werkplekken voor leerlingen.
De verschillende gebruikers hebben eigen entrees en hun bouwdelen zijn eenvoudig van elkaar af te sluiten met een sleutelplan. Dit houdt ook in dat de verschillende delen van het gebouw intern met elkaar in verbinding staan en onderling bereikt kunnen worden. Vanuit de basisschool kunnen de leerlingen bijvoorbeeld binnendoor de gymzaal bereiken, terwijl in de avonduren sporters geen toegang tot de school hebben.
Het gebouw is afgestemd op schoolpleinen en omgeving.

Van de oorspronkelijke maar vervallen boerderij is de voorgevel geheel opnieuw als een kopie opgebouwd op exact dezelfde plek als de oude gevel. Achter deze gevel bevindt zich het nieuwe voorcafé van dorpshuis Wijdewormer.