BBHD engineering

                                                            Wij beschikken over ruime ervaring.

Wij kennen de actuele regelgeving en ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden.

Daardoor zijn wij goed in staat om projecten volledig te begeleiden.

Wij bieden onze opdrachtgevers onafhankelijke BIM-dienstverlening bij de verschillende fasen van het ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen.

BIM engineering

Onze BIM-engineers zijn professionals met ruime ervaring in het bouwtechnisch uitwerken en detailleren van gebouwontwerpen, van technisch ontwerp tot productie- en werktekeningen. Ontwerpen voor nieuwbouw, uitbreiding, verbouw of renovatie worden resultaatgericht uitgewerkt in een BIM-model. Efficiënt modelleren zorgt voor meerwaarde van het BIM-model bij calculaties, bouwplantoesting en energiepresentaties. Inmeten van bestaande situatie wordt vereenvoudigt met PointCloud en vormen de betrouwbare basis voor het BIM-model. Visualisaties met behulp van het BIM-model maken complexe situaties inzichtelijk en vereenvoudigt de kennisoverdracht. Door concurrent engineering kan een team, gelijktijdig, aan het ontwerp werken. Integratie van constructie, installaties en productinformatie zorgen voor een integraal BIM-model. Uitgebreide en continue clash-detecties en -controles voorkomen het verlies van tijd en geld. Het BIM-model van BBHD architecten kan optimaal worden ingezet bij het ontwerp, de bouw en het beheer van uw gebouw.

BIM management

Onze BIM managers werken met u samen aan een optimale integratie van alle informatie tijdens het ontwerp- en bouwproces in het BIM-model. Zij zorgen samen met u voor de regie bij het verwerken van deze informatie in een betrouwbaar BIM model. Zij zorgen ervoor dat gevraagde informatie uit het BIM-model consistent en betrouwbaar is. De BIM managers begeleiden ontwerp- en bouwprocessen met als basis het BIM model. Zij zorgen ervoor dat alle mede-adviseurs hun informatie op de juiste manier kunnen verwerken in het BIM model. Door deze coördinatie wordt informatie vanuit de verschillende disciplines in het bouwproces goed op elkaar afgestemd en gecheckt. Bij clashcontrole worden eventuele clashes opgelost en teruggekoppeld naar de verschillende mede-adviseurs.

Het BIM-model kan worden ingezet om het gebouw virtueel te gaan bouwen, waardoor het bouwproces wordt geoptimaliseerd en planning worden verscherpt. Het BIM-model wordt tijdens het bouwproces ingezet als basis voor het realiseren van het gebouw. De plek waar alle informatie die nodig is tijdens het bouwen kan worden bekeken. Tot slot is het BIM-model van BBHD architecten de basis voor gebouwbeheer. Het BIM-model wordt gebruikt om meerjarenonderhoudplanningen te maken. Het BIM-model kan continu eenvoudig en efficiënt worden bewerkt en aangepast aan nieuwe bouwkundige wijzigingen en uitbreidingen van uw gebouw.

BBHD architecten & ingenieurs

Wij bouwen aan een betrouwbaar BIM-model, die tijdens het gehele ontwerp- en bouwproces, maar ook in de exploitatie en beheerfase van dienst kan zijn.