Praktijkschool De Viaan Alkmaar

De Viaan is een school voor praktijkonderwijs. Met vraaggestuurd onderwijs wordt vooral gestreefd  leerlingen voor te bereiden op een zelfstandige deelname aan het maatschappelijk proces. Pedagogisch dient vanuit deze visie het praktijkonderwijs daarom te voldoen aan een drietal basisbehoeften van de leerlingen: Ten eerste ‘Relatie’, oftewel het gevoel geaccepteerd te worden en zich op de school ‘thuis’ te voelen. Ten tweede ‘Competentie’, het ontdekken van hun eigen vaardigheden en kwaliteiten. En ten slotte ‘Autonomie’, sturen naar zelfstandigheid.

De Viaan is ondergebracht in de voormalige Agrarische School aan de Havinghastraat te Alkmaar. Dit uit de jaren ‘70 daterende gebouw van ca. 3000 m2 in 2 bouwlagen diende hiertoe geheel gerevitaliseerd en gerenoveerd te worden en daarnaast nog eens ca. 350m2 nieuwbouw te worden toegevoegd. De uitbreiding aan de voorzijde markeert de nieuwe entree. Van binnen is de school ruimtelijk, licht en overzichtelijk gemaakt. De leerlingen op de Viaan leren het beste wanneer ze de toepassingen in de praktijk zien. Daarom is in het ontwerp gestreefd de praktijklokalen ‘levensecht’ in te richten waarbij de werkelijkheid zoveel mogelijk wordt nagebootst. De organisatie en opzet van de school is nadrukkelijk gericht op samenwerking en interactie en het creëren van een gevarieerde en functionele leeromgeving. Centraal in het gebouw is grote dubbelhoge aula gecreëerd die dient als centrale ontvangst- en ontmoetingsruimte en bovendien als oriëntatiepunt voor de school. Rondom deze dubbelhoge aula liggen, heel herkenbaar en zichtbaar, de belangrijkste praktijkruimtes.

Met dit gebouw heeft de Viaan een volwaardig modern gebouw gekregen met de uitstraling van een eigentijdse middelbare school. Een school waar elke leerling met trots naar toe kan gaan.