VMBO Clusius College Castricum

De huisvestingsopgave voor het Clusius College te Castricum betrof aanpassing en gedeeltelijke sloop van bestaande gebouwen én het realiseren van nieuwe gebouwdelen. De gevraagde planvisie was om zo flexibel mogelijk te zijn om in het vervolgtraject meerdere afwegingen en keuzes mogelijk te maken. Bovendien was flexibiliteit ook een vereiste om toekomstige aanpassingen, noodzakelijk vanuit de onderwijsontwikkelingen, op efficiënte wijze mogelijk te maken.

Ruimte scheppen voor kennisoverdracht, ontmoeting en samenwerking, zowel intern als naar de directe omgeving moest een meerwaarde zijn in de planopzet .Het Clusius College wenste daarnaast een groene “milieu-school” te ontwikkelen, waarin de nadruk op goed groen onderwijs een centraal onderdeel  vormt.
Met de stedenbouwkundige visie wordt gestreefd naar duidelijke herkenbaarheid van de school naar de omgeving, waarbij het groene karakter van de school en die van de omgeving elkaar versterken en waarbij bovendien ruimte is voor flexibiliteit en uitbreidbaarheid.

De “groene” praktijkruimten, kassen en tuinen zijn in ons stedenbouwkundige model het zichtbare “hart” van de school. Rondom dit hart zijn de overige onderdelen van de school gegroepeerd in aparte herkenbare kleinschaliger volumes. Hierdoor ontstaat naast een compact model ook een model dat goed past in de omgeving.
De “kassen” zijn het verbindende element tussen de verschillende onderdelen van de school.

Naast uitbreiding van de school met de nieuwbouw van praktijkruimten, kassen, entreehal, gymzaal en dierenverblijven zijn de bestaande onderwijsgebouwen geheel gerenoveerd en deels intern verbouwd, waardoor het Clusius college in Castricum beschikt over een geheel vernieuwde school.