Basisschool De Origon IJmuiden

De ontwerpopgave voor de Christelijke basisschool De Origon aan de Orionweg in IJmuiden vereiste een zorgvuldige inpassing binnen de gestelde ruimtelijke kaders, waarbij de bijzondere situatie in het duinlandschap een mooie uitdaging was voor de architectonische uitwerking.
Het door ons voorgestelde planconcept is zeer compact en efficiënt van opzet, en past daarmee zorgvuldig binnen de kaders van het stedenbouwkundig aangegeven plangebied.
Het ontwerp maakt daarin optimaal gebruik van het hoogteverschil in het terrein. In de uitwerking van het ontwerp voegt de school zich bijna organisch in het duingebied, waarbij we met dit ontwerp willen voorstellen het groen letterlijk in de planvorming te betrekken.
De opgave voor Basisschool De Origon in IJmuiden is echter meer dan alleen een ontwerp van een schoolgebouw. Het verlangt een vertaling van een visie op hun nieuwe leeromgeving. Een school die werkt volgens het schoolconcept Ontwikkelings Gericht Onderwijs, waar naast alle basisvaardigheden binnen de school vooral ruimte en aandacht is voor sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling.
Vanwege het onderwijskundige concept “Ontwikkelings Gericht Onderwijs” is het werken in groepen het uitgangspunt. Grote en kleine groepen moeten ergens een plek hebben, waar zij hun taak kunnen uitvoeren. Het is daarom van groot belang dat binnen het ontwerp alle flexibiliteit aanwezig is om nu en in de toekomst verschillende leervormen te kunnen laten plaatsvinden.