Natuureducatiecentrum Thijsse’s Hof Bloemendaal

In opdracht van de Stichting Thijsse’s hof is het oude instructie-lokaal in het Thijsse’s hof, de oudste heemtuin van Nederland ontworpen door Leonard Anthony Springer en Jac. P. Thijsse,volledig vernieuwd.
Vanwege de grote culturele waarde van de plek en de nabijheid van een monument is een nauwkeurige landschappelijke inpassing voor dit project tot stand gebracht die nauw werd gevolgd door de gemeente Bloemendaal. Het instructiegebouw bevindt zich in het entreegebied van Thijsse’s Hof. Het nieuwe gebouw vormt samen met het monumentale pannenkoekenhuis en de tussenliggende akkers, de vijver en de ruïne een ensemble van gebouwde elementen. Het nieuwe instructiegebouw functioneert als “schakel” tussen het entreegebied en het landschapspark van Springer. Het gebouw voegt zich enerzijds in de omgeving en de structuur van het park en anderzijds heeft het gebouw een eigen karakter en vormt het een uitnodigend element richting de entree van het park. De rechte paden in het entreegebied komen samen bij de entree en het hart van het gebouw. Het interieur van het gebouw maakt als het ware ook onderdeel uit van deze padenstructuur. Het gebouw voegt zich op een natuurlijke wijze tussen waardevolle bomen. Ook het interieur is door ons ontworpen. Opvallend daarin zijn de vitrines voor de opgezette dieren en de rode natuurschatkisten die wij hebben geïntroduceerd als bijdrage voor het lesprogramma.
In 2013 is het gebouw door Midas Dekkers geopend en inmiddels heeft het de eervolle bijnaam “De Komma” gekregen, rustpunt in de hedendaagse hectiek.