brede school Vroonermeer Alkmaar

In de nieuwe wijk Vroonermeer aan de noordkant van gemeente Alkmaar is een multifunctionele wijkvoorziening cq. Brede school ontwikkeld. Een breed aanbod aan voorzieningen in onderwijs (basisscholen katholiek onderwijs SAKS en openbaar onderwijs OPOA) en welzijn (jongerenwerk, peuterspeelzaal, gymzaal) dragen bij aan de samenhang van deze wijk, waarbij vergaande samenwerking tussen de participanten centraal staat. Deze samenwerking uit zich zowel inhoudelijk, ruimtelijk als organisatorisch in de compacte opzet van het gebouw. De gymzaal op de verdieping vormt een herkenbaar element aan de voorzijde. Deze accentueert de gezamenlijke entree. De centraal gesitueerde aula vormt een ruimtelijk bindend element binnen het geheel.

De uitstraling van het ontwerp wordt enerzijds bepaald door de verlangde openheid en herkenbaarheid van het gebouw. Anderzijds is het plan zorgvuldig ingepast in de omgeving waarin duurzaam en milieubewust bouwen een belangrijk uitgangspunt vormt. De houten pergolaconstructie en de sedumdaken sluiten aan op het karakter van het park, maar ook het gebruik van zonnepanelen en natuurlijke materialen draagt hiertoe in belangrijke mate bij.