Sokkerwei Castricum: Eerste duurzame basisschool van Nederland!

Op de locatie van de voormalige basisschool “de Sokkerwei” te Castricum is een 9-klassige basisschool met naschoolse opvang ontworpen als onderdeel van een nieuw ontwikkelde woonwijk. Deze basisschool is geïntegreerd in een complex met 20 appartementen, een ruimte voor een dubbele huisartsenpraktijk en een parkeerkelder. De naschoolse opvang voor 3 groepen is als zelfstandige instelling opgenomen in het schoolplan, zodat wederzijds gebruik kan worden gemaakt van elkaars faciliteiten.

duurzame en frisse school

De woonwijk en met name het schoolgebouw is duurzaam van opzet. Zo ontleent het complex haar ronde vorm vanuit oogpunt van een energie-nul balans (het gebouw genereert evenveel energie als dat wordt gebruikt). Het complex beoogt niet alleen duurzaamheid op het gebied van energiebesparing en materiaalkeuze, maar ook een bijdrage aan de sociale duurzaamheid van het woonmilieu. De ronde vorm van het complex, waarin zowel wordt gewerkt als gewoond, is overzichtelijk en laat ruimte voor zowel woon- als speelplezier. Ondanks het omvangrijke programma, wat is gehuisvest in dit complex, blijft het gebouw compact en rondom zeer goed toegankelijk. De ronde basisvorm heeft tevens een organisatorisch voordeel voor de school en naschoolse opvang. Alle benodigde verkeersruimte voor ontsluiting van onder andere klaslokalen etc. is gecomprimeerd tot een “arena” in het centrum van de school. Integrale schoolactiviteiten en expansie van de naschoolse opvang kunnen hier plaatsvinden. Belangrijk is te vermelden, dat de individuele schoolonderdelen en naschoolse opvang een eigen buitenentree hebben, zodat een goede toegankelijkheid is gewaarborgd zonder onnodige belasting van gangen en andere ruimten.
Nog steeds wordt de school als zeer prettig en fris ervaren wordt optimaal geprofiteerd van het duurzame karakter van het gebouw.
Zie ook het artikel van het Ministerie van Economische zaken dat aan deze school gewijd is: “Eerste duurzame school Nederland nog steeds fris” (pdf)