Luxe appartementen La Reine Amsterdam-Zuid

Het voormalige Lutherse Diaconessen Ziekenhuis en later stadsdeelkantoor Oud-Zuid Amsterdam is getransformeerd tot appartementengebouw “La Reine” met een eigen parkeergelegenheid.

De oorspronkelijke karakteristiek van de schilderachtige villa aan de Van Eeghenstraat, het oorspronkelijke hoofdvolume, is leidend voor de renovatie van het later toegevoegde volume aan de zijde van het Vondelpark. De mansardekap van dit bouwdeel is vervangen door eenzelfde type kap als het bouwdeel aan de van Eeghenstraat, waarbij de gevelbeëindiging met risalieten en de geornamenteerde opbouw van de goot zijn overgenomen. De in de jaren ’60 toegevoegde opbouw tussen de twee bouwdelen is getransformeerd tot een gevelaccent in de vorm van een torentje met schilddak en is het scharnierpunt tussen de twee bouwdelen geworden.

De buitenruimte van de appartementen is gevormd door het zorgvuldig toegevoegde terrassen, balkons en erkers. Deze elementen hebben per gevel een eigen karakteristiek meegekregen en wel op zo’n manier dat de architectonische vormgeving van de afzonderlijke gevels op subtiele wijze van elkaar verschillen, waardoor de schilderachtige kwaliteit is benadrukt en de afleesbaarheid van beide bouwdelen is versterkt.

De gevels zijn grotendeels gerestaureerd, waarbij het metselwerk is hersteld, het voegwerk vernieuwd en de kunststof kozijnen zijn vervangen door robuuste houten kozijnen met een verfijnde detaillering.