MFA Dorpsaccommodatie De Dres Nibbixwoud

Nog vóór de gemeentelijke herindeling, waarbij Nibbixwoud onderdeel werd van de gemeente Medemblik, is een start gemaakt met de ideevorming voor de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie t.b.v. van diverse cultuur- en sport verenigingen. Gedurende het traject werd duidelijk dat de gemeenschap van Nibbixwoud behoefte had aan meer dan alleen een plek om te sporten. Er bestond behoefte aan een plek om samen te sporten, een plek om elkaar te ontmoeten en een plek om ‘te rouwen en te trouwen’. Gemeente Medemblik is meegegaan in deze wens en een ‘totaaloplossing’  in de vorm van een multifunctionele accommodatie heeft als basis gediend voor nadere uitwerking.
BBHD architecten heeft als winnaar van een architectenselectie een gebouw ontworpen met een opdeelbare sporthal, kleedkamers voor buitensportverenigingen, een opdeelbare podium-/feest-/dans-/restaurantzaal, grand-café, verenigingsruimte en dorpshuiskamer. Ons ontwerpconcept had als uitgangspunt de aansluiting van het grootschalige functionele programma op de kleine dorpse schaal van Nibbixwoud. Dit hebben we ten eerste waargemaakt door efficiënt ruimtegebruik en slimme logistiek waardoor een compact gebouw gemaakt kon worden. Het ‘gevouwen’ daklandschap houdt enerzijds de verscheidenheid aan ruimten bij elkaar en zorgt bovendien voor aansluiting op de karakteristieke schaal van Nibbixwoud. Daarnaast is de overgang tussen maaiveld en de eerste verdieping verkleind door een geleidelijk oplopend maaiveld, waardoor de hoogte van het gebouw visueel wordt verkleind en de toegankelijkheid van de sportfuncties op de begane grond en de culturele functies op de verdieping gelijkwaardig is. Het groene talud refereert ook aan de dijken van het Westfriese polderlandschap.