Multifunctioneel zorgcentrum Op ’t Snijdersveld Obdam

De van oorsprong agrarische gemeente Obdam kenmerkt zich door het omliggende polderlandschap met lintbebouwing. Vooral door de uitbreidingen van het aantal woningen van de laatste jaren is het een veel meer landelijke woongemeente geworden, die sinds 2007 bij de gemeente Koggenland is gaan horen.
De doelstelling was om bij ouderencomplex Op ’t Snijdersveld aan de Dr. Lohmanstraat het aanbod van (zorg)voorzieningen in de dorpskern van Obdam te behouden en bovendien met een nieuw wijkcentrum te versterken. Hierdoor kunnen ook oudere bewoners langer in hun eigen woning of woonomgeving blijven wonen. Met een verbinding naar het bestaande gebouw is een plan ontwikkeld met verschillende wijkvoorzieningen.
Naast de ontmoetings- en recreatieruimte, is ook een huisartsenpraktijk, een apotheek, consultatiebureau en een peuterspeelzaal in het plan gerealiseerd.
In het 2-laagse gebouw bevinden zich op de eerste verdieping zorgwoningen voor 24 dementerende ouderen, met daarbij de nodige voorzieningen. Met alle voorzieningen kunnen in de toekomst ouderen 24 uur per dag terugvallen op nodige zorgverlening.
Voor het ontwerp van het wijkcentrum is gezocht naar een gebouw met een eigentijdse uitstraling, met toekomstgerichte voorzieningen. Zoveel mogelijk is gebruik gemaakt van de kwaliteiten die de locatie met betrekking tot beschikbare ruimte, uitzicht en oriëntatie. In de plastiek van het gebouw zijn de buitenterrassen gevormd voor de zorgwoningen, zijn entrees herkenbaar, en is vooral gezocht naar de schaal van de omgeving.