Cultuurhuis Markt 18 Schagen

Het voormalig gemeentehuis aan de Markt te Schagen is door verbouwing hergebruikt als cultuurhuis: een multifunctioneel gebouw. Het biedt huisvesting aan:
– Bibliotheek
– Ouderensociëteit
– Jeugd en jongerenwerk
– Muziekschool
– Theater
– Literair café
– Loket Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Het voormalig gemeentehuis, gerealiseerd in 1960 en typisch voorbeeld van de zogenaamde wederopbouwarchitectuur, is vanuit deze uitstraling en betekenis aangemerkt als gemeentemonument.
De opdracht hield in dit gebouw met oorspronkelijk karakter te behouden, en door renovatie, verbouwing en uitbreiding geschikt te maken voor een nieuwe culturele en publieke functies. Belangrijke detaillering en beeldbepalende elementen zijn in het nieuwe plan verwerkt.