Hotel De Koepoort Enkhuizen

BBHD architecten is door de eigenaar van het bekende Hotel De Koepoort in Enkhuizen gevraagd een ontwerp te maken voor een uitbreiding van het bestaande hotel aan de overzijde van de Westerstraat op de locatie van de voormalige Ford garage van Watses. Het perceel van de garage en de naastgelegen woning zijn eigendom van het hotel en het Watses-terrein  is momenteel in gebruik als parkeerterrein. De garage en de woning zijn inmiddels gesloopt en zullen plaats maken voor de nieuwbouw van het hoteldeel en een woning.  Daarachter is ruimte voor parkeerplekken voor gasten en deels voor de inrichting als tuin.

De nieuwbouw van het hotel zal functioneren als dependance aan de overzijde van het bestaande hotel en daarom naast hotelkamers geen extra faciliteiten huisvesten. Functies zoals de receptie en het restaurant zullen in het bestaande hoofdgebouw blijven.

Kenmerkend voor de Westerstraat is de variatie aan architectuurstijlen, bouwhoogten en kavelbreedtes die allemaal tezamen het continue aaneengesloten straatbeeld vormen. De open ruimte van de garage van Watses vormt een duidelijke onderbreking in de ritmiek van deze stedelijke gevel.
Het ontwerp dat architect Dirk Vlaar van BBHD architecten heeft gemaakt is gebaseerd op het ‘herstel’ van deze onderbreking en een zorgvuldige inpassing van het hotel in de ritmiek van de Westerstraat. Het opheffen van de onderbreking betekent ook dat het hotel óver de doorgang naar de achterliggende parkeerplaatsen voor hotelgasten wordt heen gebouwd.
Onder andere in maatvoering, geleding, detaillering en materialisatie wordt op een eigentijdse wijze aangesloten op de bebouwing aan de Westerstraat. Door het verspringende en wisselende metselwerk in samenwerking met de dakkapellen ontstaat een gevarieerde en toch rustige straatgevel.