Winkels en appartementen Bangert & Oosterpolder Hoorn

De wijk Bangert en Oosterpolder ligt ten noord-oosten van Hoorn tussen de dorpslinten van Blokker en Zwaag. De slogan voor deze wijk is Bangert en
Oosterpolder: tussen dorp en stad. Voor het ontwerp van de gebouwen van het centrumgebied hebben wij de karakteristieken van dorp en stad onderzocht en ontwikkelde daarmee de stijl voor de nieuwe gebouwen voor het centrumplan. Naast de reeds gerealiseerde gebouwen voor de school, een sporthal met multifunctionele ruimten( de Kreek), worden nu een supermarkt, winkels, een complex zorgappartementen en woonappartementen gebouwd. Gesitueerd rond een dorpsplein dat met een open front aan de hoofdontsluiting van de wijk – de Strip – is gesitueerd.
Van uit stedenbouwkundig oogpunt is het de bedoeling dat het centrum vanuit de wijde omgeving is te zien en een duidelijk hoogte accent in de wijk wordt gecreëerd.