Hotel Camperduin

Schetsontwerp voor een duurzaam Hotelcomplex met 131 hotelkamers.
Het hotel is vormgegeven als campus met aan de polderzijde losstaande volumes, aansluitend op de dorpse bebouwing en aan de duinzijde een trapsgewijs oplopende langgerekte vleugel, wat aansluit op het open duinlandschap. Beide zijden zijn met elkaar verbonden door middel van een meanderende (binnen-)galerij, waardoor een efficiënte logistiek ontstaat en elke kamer toegankelijk is per lift.
Het plan is in drie fases gedacht, waarbij elke fase kan functioneren zonder de opvolgende fase.

De ambitie is om het project circulair en energieneutraal uit te werken.