woonzorgcentrum De Boogaert Castricum

In een woonzorgzone, zoals de locatie de Boogaert, is een goede afstemming van wonen en zorgverlening van eminent belang. Het ontwerp voor met name het hoofdcomplex vergt een nauwgezette organisatiestructuur van wonen en zorgverlening. Een bouwkundige aaneenschakeling van deze functies is daarmee een voorwaarde en resulteert in een zorgcomplex. De ruimtelijke omvang van dit  complex dient op stedenbouwkundig/architectonisch niveau zodanig te worden opgelost, dat het complex aansluiting vindt in schaal en maat op de omgeving en geen instellingachtige verschijning krijgt.

De infrastructuur kan compact worden opgelost aan de noordzijde van de locatie, vormt door een directe aansluiting op de dr. De Jonghweg geen directe belasting voor de omliggende woningen en laat ruimte op de locatie voor een hoogwaardige (parkachtige) woonomgeving. De noodzakelijke ruimte voor draaimanoeuvres van grote motorvoertuigen (personenvervoer, vuilafvoer, aan/afvoer transport) schept een forse ruimtelijke buffer tussen het hoofdcomplex en de ten noorden gelegen bestaande woonbebouwing. Het stedenbouwkundig concept is gebaseerd op deze inzichten. Het zorgcomplex brengt in ruimtelijke zin regie in deze doelstelling. Bovendien wordt op deze wijze de zichtlijn vanaf de dr. De Jonghweg op de achterzijde van de kerk en de torenspits gewaarborgd en benadrukt. Op architectonisch niveau is het complex zodanig opgezet, dat het op kan gaan in z’n omgeving ondanks de omvang. Deze regie geeft tevens een ruimtelijke samenhang van de locatie met de naastliggende begraafplaats. Samen met de bestaande monumentale beplanting vormt dit een parkachtige ruimte. Het plan reikt hiermee over de plangrenzen heen. De stadsvilla’s staan in deze ruimte als autonome elementen. Samen met de waterpartij en de lichte glooiing als gevolg van de verdiepte ondergrondse  parkeervoorziening wordt hiermee de parkachtige kwaliteit versterkt. De waterpartij neemt de afwijkende richting van de westelijke plangrens daarmee in zich op.