Woonzorgcentrum De Groene Vecht Den Helder

Woonzorgcentrum De Groene Vecht is een thuis voor ruim 70 bewoners gevestigd in de Vechtbuurt te Den Helder. Het ligt tegen het Duinpark aan en is in architectuur verwant met de nieuwe bebouwing van het Duinpark. Een informele architectuur zorgt ervoor dat het grootschalige programma van het woonzorgcentrum op een prettige manier aansluit bij de omliggende omgeving. Naast De Groene vecht liggen 21 levensloopbestendige woningen aan de Vechtstraat, deze zijn ook door BBHD architecten ontworpen.

In het Duinpark heeft BBHD architecten naast woonzorgcentrum De Groene vecht nog verschillende andere projecten ontworpen: