Project omschrijving

Woonzorgcentrum Buitenveld Julianadorp

In opdracht van woningstichting Den Helder is een plan gemaakt voor een uitbreiding van het verzorgingshuis Buitenveld en vernieuwing van het woongedeelte. Het bestaande woongebouw, waarvan de woningen geruime tijd niet meer voldeden aan hedendaagse eisen is op deze wijze vervangen. In de plaats hiervoor komen 104 woningen variërend in grootte, en is een deel van het gebouw ingericht ten behoeve van begeleid wonen voor Stichting Philadelphia. Op de begane grond bevinden zich voornamelijk algemene voorzieningen zoals een winkel, kapsalon, pedicure, restaurant en wijksteunpunt en zijn een aantal ruimtes bestemd voor zorg en begeleiding.
De nieuwbouw is opgebouwd uit een aantal bouwdelen, die op een plastische wijze zijn vormgegeven en met elkaar verbonden. Bouwmassa en situering spelen in op de planologische ontwikkeling voor deze omgeving.