Project omschrijving

Woonzorggebouw Waterrijck Heemskerk

De Lessestraat in Heemskerk is in het Huisvestingsplan van Viva! Zorggroep aangewezen als locatie voor het realiseren van nieuwbouw ten behoeve van ouderenhuisvesting, in combinatie met zorgfuncties. De woningen dienen te voldoen aan de uitgebreide uitgangspunten voor het bieden van goede zorg in de woningen. De functies in het bijbehorende dienstverleningscentrum en de ruimtes ten behoeve van zorg- en verpleeginfrastructuur zijn afgestemd op de capaciteit aan intramurale en extramurale verzorgingshuiszorg en de vraag van ouderen in de omringende wijkbewoners. Voor de reguliere appartementen zijn in overleg met woningbouwcorporatie WOONopMAAT de hedendaagse normen voor seniorenhuisvesting als uitgangspunt gehanteerd, waarbij een
verdeling gemaakt is in huur- en koopwoningen.