Tjempaka Den Helder centrum

In Den Helder is nabij het stadshart een woningbouwplan gerealiseerd voor een specifieke doelgroep: de Indische ouderen. Behoefte aan saamhorigheid en de eigen Indische identiteit heeft deze groep in Den Helder bij elkaar gebracht. De behoefte aan een eigen plek, gericht op het samen ouder worden in een omgeving van eigen cultuur zijn bepalend in deze woningontwikkeling. Het plan is gerealiseerd op het oude Lidwinaterrein, de voormalige moestuin van het Lidwinaziekenhuis. Dit gebied was een niet ingerichte restlocatie sinds het ontstaan van de van Galenbuurt en de Indische buurt en vormt de overgang van deze twee buurten naar het stadshart. Met het ontwerp voor Tjempaka hebben wij de stedenbouwkundige structuur van beide buurten opgepakt en op natuurlijke wijze in elkaar laten overgaan. De architectuur van de grondgebonden woningen aan de Hertzogstraat en Van Galenstraat sluit aan op de verschillende karakters van de twee buurten.
Het plan voorziet in totaal 78 wooneenheden, appartementen en grondgebonden, en een stallingsgarage. Met name de overgangen en inrichting van openbare- en privéruimten zijn speerpunt van de ontwerpkwaliteit. Het dak van de stallingsgarage is ingericht al semi-openbare tuin / plein.