Natuurinclusief woongebouw “De Premier” Leiden

BBHD architecten heeft in opdracht van Van Rhijn Projectontwikkeling het ontwerp gemaakt voor een natuurinclusief woongebouw in Leiden; “De Premier”. Het gebouw omvat 300-350 appartementen en heeft een hoogte van 70 meter. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van de vernieuwing van Leiden Zuidwest. De toren ligt aan de Churchilllaan op de hoek met de Vijf Meilaan. De toren accentueert het centrum van Leiden Zuidwest. Het gebouw is conceptueel opgedeeld in 3 onderdelen; het basement loopt op van 1 bouwlaag aan de buurtzijde tot 7 bouwlagen aan de stadszijde (Churchilllaan). De getrapte opbouw voegt zich bij de bebouwing aan de buurtzijde en zorgt aan deze zijde voor een fraaie eyline. Het 7-laagse bouwdeel aan de stadsboulevard Churchilllaan versterkt de schijfvorming van bestaande bebouwing aan deze zijde van de Churchilllaan. Op dit basement staan 2 bouwblokken die het accent aan het kruispunt gaan vormen. Deze 2 bouwblokken zijn in elkaar geschoven en zorgen voor een interessante skyline van de toren.

Het woongebouw wordt een natuurinclusief woongebouw. In het ontwerp is gezocht om het groen op een optimale manier in te zetten. Als metafoor gebruiken wij hiervoor een berg, waarbij aan de voet van de berg veel groen en bomen zijn te vinden en naar boven toe de berg steeds steenachtiger wordt. In Leiden Zuid-West komen de meeste vogels en insecten tot een hoogte van ongeveer 25 meter, ook plantensoorten zullen zich tot een hoogte van 25 meter goed thuis voelen. Daarom hebben wij gekozen om vooral de eerste 25 meter van het gebouw groen aan te kleden. Denk daarbij aan groene daken, groene gevels, groene balkons, maar ook een groene inrichting van het maaiveld rondom het gebouw. Naar boven toe wordt de inzet van het groen terughoudender, net als bij een berg. Het groene gebouw neemt op regenachtige dagen het water op en zorgt bij warme dagen voor verkoeling.

Door het verticale landschap wordt het woongebouw een biodiversiteitshub in de wijkgroenstructuur en versterkt naast de  biodiversiteit ook het groene karakter van de wijk. Groene stapstenen, zoals daktuinen en groene balkons, zorgen samen met een groene gevelloper er voor dat de fauna ook de flora op grotere hoogte kan bereiken. Het omliggende groene maaiveld zorgt voor de verbinding met de wijkgroenstructuur.