herstructurering De Wijkerbaan Beverwijk

De herstructurering van de Wijkerbaan in Beverwijk omvat 313 appartementen, verdeeld over 3 woongebouwen, een woonzorgcentrum, een gezondheidscentrum, een ondergrondse parkeergarage en diverse ruimte voor sportvoorzieningen en kleinere gezondheidspraktijken.

In het planconcept hebben wij in het ontwerp vooral gestuurd op een samenhang in de beleving van de openbare ruimte versus de gebouwde ruimte. Samenhang door contrast, samenhang door dynamiek en samenhang in helderheid. Het concept is gelaagd, dat wil zeggen dat de planidentiteit is samengesteld uit meerdere ontwerpdragers. Deze ontwerpdragers hebben een meervoudige kwaliteit: ze zijn identiteits- en gebruiksbepalend, maar bieden ook meerwaarde op een hoger planniveau, o.a. in de vorm van uitzicht en belevingskwaliteit vanuit andere plandelen. Alle ontwerpdragers zijn dus gebaseerd op het genereren van meerwaarde.

Flow is de eerste ontwerpdrager, welke naar voren komt in een samenhangend maaiveldontwerp. In dit maaiveldontwerp is uitgegaan van het overvloeien van de ene openbare ruimte in de ander, in tegenstelling tot een opgelegde ruimtelijke inkadering door gebouwen. Solid is de tweede ontwerpdrager. De gebouwen worden als een sculptuur vormgegeven. Deze solids kenmerken zich als stedelijke woongebouwen, opgetrokken met baksteen. Een raster van royale woonvensters in combinatie met een textuur van verticale dammen. De positie van de balkons is afgestemd op de individuele woning en bijbehorende privacy en versterken daarmee de unieke uitstraling per solid. Vista is de derde ontwerpdrager. Met deze ontwerpdrager is in het ontwerp de lange lijn gezocht: uitzicht en doorzicht door en vanuit het plangebied vanuit alle standpunten. Delen van de solids zijn afgeschuind, waardoor de uitzichthorizon fors wordt vergroot. Hiermee ontstaat een grote mate van transparantie in het plan. Ook op maaiveldnivo is op ooghoogte de horizon vergroot door het afschuinen van hoeken van de plintlaag. Bij de toegangen tot het plangebied is daarmee een grote mate van inzicht mogelijk tot diep in het plangebied naar belangrijke ankerpunten in het plan, het poortgebouw, de hoofdentree van het winkelcentrum en het doorzicht op de markante solids.