Woningen Sperwerstraat Alkmaar

In het ontwerp is gekozen om de heldere architectonische uitstraling van de 4 naastliggende appartementengebouwen door te zetten bij de
grondgebonden woningen. Hierbij is gestuurd op verwantschap in 4 architectonische lagen. Deze lagen hebben wij als architect ook toegepast
bij het ontwerp van de 4 appartementengebouwen van Woonwaard. De eerste architectonische laag is het bouwblok. De woningen hebben
3 volle bouwlagen en een plat dak. Op deze manier wordt verwantschap gezocht met de opbouw van de appartementengebouwen. Gekozen is
om de drie blokjes met elkaar te verbinden, waardoor 1 grotere bouwblok ontstaat. Hierdoor is dit bouwblok in korrelgrootte vergelijkbaar met de
appartementengebouwen. Het bouwblok kent, net als de appartementengebouwen, een alzijdige uitstraling met rondom voordeuren en gevelopeningen. Bij de hoekwoningen is de voordeur in de zijgevel gesitueerd. Op deze manier wordt samen met de aanwezige ramen in de zijgevel de alzijdigheid van
het gehele bouwblok versterkt. De tweede laag wordt gevormd door repetitie en ritmering van gelijke verticale gevelopeningen. Wij hebben in de gevel dezelfde gevelopeningen gebruikt die wij bij de appartementengebouwen hebben toegepast. Door ze met een zelfde repetitie en ritme in de gevel toe te passen ontstaat er verwantschap tussen de gebouwen. De verwantschap wordt verder versterkt door de derde laag; de kleur van het metselwerk. Voor de appartementengebouwen hebben wij 3 baksten gekozen, elke gebouw heeft een eigen kleur binnen dezelfde toon; lichtbruin, midden bruin of donkerbruin. Voor het bouwblok met rijwoningen willen wij een van deze kleuren ook gaan toepassen, namelijk donkerbruin. De vierde laag is de laag van de accenten. De groene (ton-sur-ton) accenten worden op eenzelfde manier toegepast als bij de appartementengebouwen. De kleine accenten worden gestrooid over de gevel. De grote groenvlakken worden toegepast bij de terugliggende entrees van de woningen op de begane grond. Dit zien we bijvoorbeeld ook terug bij de terugliggende galerijgevels van de appartementengebouwen.
Tot slot krijgt het bouwblok met woningen als extra accent één keer een verticale betonnen schijf in de zijgevel, dit element komt ook als accent terug bij de appartementengebouwen. Samen met de naamgeving van het bouwblok (Wouw = roofdier, passend bij de namen van de appartementengebouwen), versterkt dit ook het karakter van het collectieve woonblok binnen de stedenbouwkundige setting. Het geheel maakt het gewenst beeld van helder en stoer vormgegeven herkenbare woongebouwen in een parkachtige setting af!