Woningen Coornhertkade Alkmaar

De locatie kenmerkt zich door de ligging aan de straat en de ligging aan het park. In ons ontwerp is gestuurd om woningen te maken met een alzijdig
karakter. Woningen die zich zowel voegen naar de straatzijde als naar de parkzijde. In architectuur wordt aansluiting gezocht bij de bestaande
woningen in bouwhoogte, structuur (ritme), terughoudende kleurstelling en het toepassen van metselwerkdetails. Door de ligging in een strook
langs het park kan het gebouw ook als een meer solitair gebouw worden gelezen, zoals het naastliggende paviljoenachtige gebouw en het hogere
appartementengebouw. Aan de straatzijde krijgen de twee bouwblokken een rechte gevel over drie bouwlagen. Aan de parkzijde krijgen de woningen een getrapte opbouw met verschillende groene dakterrassen. Deze zachtere opbouw zorgt voor een fraaie en groene overgang naar het park.

Tussen de twee bouwblokken ligt de zichtlijn naar het park. Deze wordt in ons ontwerp extra verbreed en benadrukt door de hoekwoningen hier aan beide zijde een terugliggende derde bouwlaag te geven.

De woningen hebben aan de achterzijde privéterrassen. Deze worden omzoomd door een haag van ca. 1,2 meter. Door de terugliggende gevel ontstaan aan de achtergevel veranda’s met opstelplekken voor rolcontainers uit het zicht. Aan deze veranda’s liggen ook de entree’s van de inpandige buitenbergingen.

De gevels kennen een duidelijke horizontale belijning, waarmee de getrapte opbouw aan de parkzijde wordt versterkt. De belijning wordt geaccentueerd door doorlopende staande rollagen boven en onder de gevelopeningen. Gevelopeningen met diepe negge’s zijn op ritmische en rustige manier in de gevel alzijdig gepositioneerd.

De gevel heeft een bruinblonde genuanceerde steen met een lichtgrijze voeg. De kozijnen en draaiende delen krijgen één kleur; kwartsgrijs, passend bij de baksteen. De rustige en terughoudende kleurstelling past bij het groen op de locatie en rondom de locatie.