Duinwoningen Duinpark Den Helder

Het centrumgebied Deltabuurt van stadsdeel Nieuw Den Helder kende de laatste jaren veel sociale en maatschappelijke problemen, bovendien verkeerden veel woongebouwen in slechte bouwkundige staat. In samenwerking met Kuiper Compagnons is een plan ontwikkeld genaamd “Stad in de duinen, duinen in de stad”, waarbij bebouwing in een natuurlijk duinlandschap gesitueerd is. Dit duinparkplan sluit aan op natuurlijke waterstromen en ecologische zones en biedt basis voor een duurzaam ontwikkeld woon- en leefmilieu. Ook de gevarieerde bebouwing voegt zich in dit uitgangspunt en vormt één geheel met het landschap. Differentiatie van woningen is thematisch gerelateerd aan de directe omgeving. Totaal zijn ca. 180 woningen in het plan gerealiseerd. Met het Duinparkplan is een belangrijke positieve impuls aan dit deel van Den Helder gegeven die ook uitstraalt naar de omliggende wijken.

In het Duinpark heeft BBHD architecten naast duinwoningen nog verschillende andere projecten ontworpen: