Levensloopbestendige woningen Vechtstraat Den Helder

Het plan bestaat uit 21 levensloopbestendige woningen, die in 4 clusters zijn gegroepeerd in een parkachtige setting. De woningen zijn bestemd voor senioren, die eventueel zorg kunnen krijgen van het nabij gelegen woonzorgcentrum De Groene Vecht. Woningstichting Den Helder is de opdrachtgever geweest.
Een cluster bestaat uit 2 rijtjes van elk 3 woningen. Tussen deze 2 rijtjes loopt een voetpad. Aan dit voetpad bevinden zich de entrees van de woningen. Dit voetpad begint bij de straat met een klein poortgebouw, waarin 2 bergruimtes zijn gesitueerd. De overige bergruimtes zijn aangekapt aan het hoofdvolume van het cluster. Het voetpad loopt door het cluster heen en eindigt in een steiger aan het water.
Aan de achterzijde liggen de woningen met een privé terras met veranda aan een grote groene openbare tuin. De clusters zijn vrij compact opgezet; dit versterkt het karakter en geeft optimaal ruimte aan het omliggende groen.
Door middel van dwarskappen, veranda’s, aangekapte bergingen en dakkapellen worden onderling verschillen gemaakt en krijgt elke clusters zijn eigen identiteit. De identiteit wordt verder versterkt door een eigen kleurstelling per cluster en de plek in de situatie.

In het ontwerp is gestuurd op woningen die vrij in een groen landschap staan. Het beeld refereert aan de z.g. Oostenrijkse woningen, die vlak na de Tweede Wereldoorlog in Huisduinen, nabij Den Helder, zijn gebouwd. De Oostenrijkse woningen waren geprefabriceerde woningen die in onderdelen vanuit Oostenrijk aan Nederland werden geleverd en door lokale aannemers werden opgebouwd.

Voor de woningen aan de Vechtstraat is voor de gevelafwerking van verduurzaamde houten delen, met name vanwege het karakter van het materiaal en de vrijheid in kleurkeuze. De delen worden horizontaal in Zweeds rabat en verticaal in Channel siding aangebracht.
Elke cluster heeft zijn eigen grijze kleur voor de geveldelen, van licht tot donker. Door de grijze kleurstelling zullen de woningen op een prettige manier worden opgenomen in de groene omgeving en één geheel gaan vormen. Als contrast hebben kozijnen, ramen en deuren per cluster juist een hele sprekende en herkenbare kleur (rood, blauw, groen, geel). Tot slot hebben de cluster hun eigen dakpan in kleur en vorm.

Het ontwerp van BBHD architecten voor de Vechtstraat is bij de Arie Keppler Publieksprijs 2018 van de 82 inzendingen op een vierde plaats geëindigd.