dorps wonen in Leimuiden

Met een overtuigende visie is een geheel nieuw plan gemaakt om tot ontwikkeling van het noordelijk dorpshart in Leimuiden te komen. Dit plan is gebaseerd op een duurzame visie op wonen, werken en recreatie, op versterking van de economische structuur door vergroting winkelaanbod en op het creëren van een aantrekkelijk dorpshart.

Aan de noordzijde, ter plaatse van de voormalige locatie van Maarse en Kroon wordt een dorpshaven voorgesteld met ligplaatsen voor recreanten en toekomstige bewoners. De bouw van een passantenhaven is een onderdeel van het totale bouwplan voor een nieuw Dorpshart in Leimuiden. Van belang voor de toekomst van Leimuiden is evenzeer de bouw van woningen voor diverse groepen.