Sociale huurappartementen in Wormer

BBHD architecten heeft in opdracht van Wormer Wonen het ontwerp gemaakt voor 3 kleinschalige appartementengebouwen aan de Spatterstraat in Wormer. Elk appartementengebouw heeft 6 woningen. De nieuwe gebouwen vervangen de 3 bestaande blokjes met portiekwoningen. In architectuur is aansluiting gezocht bij de achterliggende gerenoveerde rijwoningen. Het project is de afsluiting van de vernieuwing van de Molenbuurt in Wormer. In architectuur is aansluiting gezocht bij de achterliggende gerenoveerde rijwoningen.