64 appartementen aan de Sperwerstraat in Alkmaar

In opdracht van Bouwgroep Dijkstra Draisma is door BBHD architecten een winnend plan gemaakt voor een door wooncorporatie Woonwaard uitgeschreven Design & Build-selectie, voor het realiseren van 64 appartementen aan de Sperwerstraat in Alkmaar.

Het ontwerp bestaat uit 64 appartementen verdeeld over 4 woongebouwen. De parkachtige uitstraling van het stedenbouwkundig plan wordt versterkt door de eenduidige en rustige uitstraling van de vier woongebouwen in de gewenste gridstructuur. In architectuur is gestuurd op verwantschap en onderscheid in 4 architectonische lagen.
De eerste architectonische laag ontstaat door het ontsluitingstype van de gebouwen. Gebouw 1 en 2 hebben een portiekontsluiting met alzijdige woongevels. Op deze manier ontstaan er geen achtergevels. Gebouw 3 en 4 hebben aan de zijde van de Schagerweg een galerijontsluiting. De galerijen worden in de massa van het gebouw opgenomen. Daarmee ontstaat er geen traditionele galerijgevel en ontstaat juist een uitnodigende uitstraling en zichtbaar aanwezig langs de Schagerweg.
De tweede laag wordt gevormd door repetitie en ritmering van gelijke verticale gevelopeningen en balkons. Hierdoor ontstaat verwantschap tussen de gebouwen.
De verwantschap wordt verder versterkt door de derde laag; elke gebouw heeft zijn eigen kleur metselwerk binnen dezelfde toon; lichtbruin, midden bruin en donkerbruin.
Een vierde laag zorgt tegelijkertijd voor verwantschap en onderscheidt. Het plan kent één architectonisch hoofdmoment aan het kruispunt. Hier wordt de noordelijke entree van Alkmaar door een landmark herkenbaar gemaakt. De landmark wordt gevormd door een gebouw van 6 bouwlagen. Het wordt versterkt door een hoofdaccent, welke bestaat uit een expressief groen bouwdeel op een plint van metselwerk. Het bestaat uit gevelpanelen met een verticaal karakter en 3 kleuren ton-sur-ton groen. Door ook in de gevels van de andere gebouwen kleinere groene accentvlakken te maken ontstaat verwantschap in uitstraling.

De hoofdentree’s van de woongebouwen zijn zo gesitueerd dat zij zichtbaar zijn vanaf de Sperwerstraat. Ze worden geaccentueerd door witgrijze verticale betonnen schijven, die voortkomen uit de bovenliggende balkons (gebouw 1 en 2) of zelfstandig staan (gebouw 3 en 4). De hoofdentree’s worden verder geaccentueerd door naamgeving van de woongebouwen in grote blokletters aan de gevel nabij de hoofdentree.
De verticale schijven worden ook gebruikt om de benodigde geluidschermen van de balkons bij gebouw 1 en 2 op een fraaie manier te beëindigen.