Willem Alexanderhof Julianadorp (fase 5)

In 2014 is de bouw van Willem Alexanderhof gestart. De dorpswijk ontwikkelt zich buurtje voor buurtje. Geen lange rechte wegen met dezelfde woningen, maar veel verschillende typen woningen die gevarieerd door elkaar heen staan in een dorpse sfeer. Inmiddels staan er al ruim 400 woningen (opgeleverd en in aanbouw) en wonen er ongeveer 1.000 mensen in de wijk.  De vijfde bouwfase krijgt dezelfde sfeer en uitstraling als de eerdere fasen. In deze fase is de grote hoeveelheid groen extra opvallend. Zowel in oost-west als in noord-zuid richting loopt een brede groene scheg die deze fase met fase 3 en 4 verbindt. Aan de noordzijde wordt deze fase begrensd door water. Het wordt dus wederom een wijkje dat karakteristiek is voor Willem Alexanderhof maar met een eigen identiteit. In opdracht van de Helderse Bouw Kombinatie heeft BBHD architecten woningen ontworpen met een heldere architectuur en teruggehouden detaillering. Een opvallend onderdeel van deze fase wordt gevormd door de patiowoningen en de door ons geïntroduceerde levensloopbestendige woningen. Deze zijn ontworpen als houten schuurwoningen en vormen samen een apart ensemble in de wijk.