appartementen Havenkwartier Katwijk

In opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling en de Aannemers Combinatie Katwijk (ACK) heeft BBHD architecten een ontwerp gemaakt voor een appartementengebouw in het Havengebied van Katwijk.

Het plangebied ligt aan de jachthaven. In de stedenbouwkundige opzet wordt aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing in de directe omgeving en de jachthaven. Deze stedenbouwkundige opzet bestaat uit 2 bouwblokken met circa 70 grondgebonden woningen in twee tot drie bouwlagen met een kap én 1 bouwblok met de door BBHD architecten ontworpen 60 appartementen langs de Rogstraat, in vier tot zeven bouwlagen.

Het appartementengebouw vormt de afronding van het plangebied aan de westzijde. Het hoogte-accent aan de Haringkade reageert op de schaal en de maat van de jachthaven, de ruimte aan de Rogstraat en de ingezette ritmiek van de hoogte- accenten langs de jachthaven.

De aansluiting met de omgeving wordt bereikt door het realiseren van een architectuur die reageert op het dorpse karakter van de bestaande woonbuurt aan de overzijde van de industrieweg. Daarnaast wordt aangesloten bij de sfeer van de recreatiehaven.

De bouwmassa van het appartementengebouw wordt opgedeeld in 3 hoofdmassa’s. De eerste hoofdmassa bevindt zich aan de Industrieweg en sluit aan bij de grondgebonden woningen. Op de hoek van de Industrieweg en de Rogstraat krijgt dit deel een accent door een apart hoekgebouw, welke 1 laag hoger is. Het middendeel dat hierop aansluit bevindt zich aan de Rogstraat. Dit bouwdeel kent een geparceleerde gevelopbouw en loopt in hoogte op richting de Haringkade. Aan de Haringkade ligt het laatste bouwdeel. Dit bouwdeel is in de vorm van een toren vormgegeven en is meer zelfstandig aanwezig dat de rest van het gebouw. De toren kent alzijdig dezelfde uitstraling en vormt een markant herkenningspunt aan de jachthaven. De toren vormt ook aan deze zijde de entree van het plangebied in de vorm van een onderdoorgang en wordt daarmee hét poortgebouw van het plangebied.