Centrum Duinpark Den Helder

Het centrumgebied Deltabuurt van stadsdeel Nieuw Den Helder kende de laatste jaren veel sociale en maatschappelijke problemen, bovendien verkeerden veel woongebouwen in slechte bouwkundige staat.
In samenwerking met Kuiper Compagnons is een plan ontwikkeld genaamd “Stad in de duinen, duinen in de stad”, waarbij bebouwing in een natuurlijk duinlandschap gesitueerd is. Dit duinparkplan sluit aan op natuurlijke waterstromen en ecologische zones en biedt basis voor een duurzaam ontwikkeld woon- en leefmilieu. Ook de gevarieerde bebouwing voegt zich in dit uitgangspunt en vormt één geheel met het landschap. Differentiatie van woningen is thematisch gerelateerd aan de directe omgeving. Totaal zijn ca. 180 woningen in het plan gerealiseerd. Met het Duinparkplan is een belangrijke positieve impuls aan dit deel van Den Helder gegeven die ook uitstraalt naar de omliggende wijken.
Naast de woningbouw in het Duinpark vormt het Centrumplan met zijn vele voorzieningen een belangrijk hart voor Nieuw Den Helder. Samen met de herinrichting van de Marsdiepstraat en de herontwikkeling van het Falga winkelcentrum heeft een complete metamorfose plaatsgevonden die een verdere herontwikkeling van naastgelegen wijken kan stimuleren.
Op het straatniveau van het Centrumplan bevinden zich winkelvoorzieningen waaronder twee grote supermarkten. Het parkeren wordt gefaciliteerd in een grote parkeergarage onder de winkels. Daardoor kon dit deel van de Marsdiepstraat grotendeels autoluw worden ingericht zodat een volwaardige winkelstraat is ontstaan.
Verder omvat het Centrumplan een openbare biblio­theek, een basisschool met peuterspeelzaal, een sporthal en appartementen.

Aan de andere zijde van de Waddenzeestraat is De Groene Vecht gesitueerd, een woonzorgcentrum met intramurale en extramurale appartementen. Bovendien huisvest dit gebouw een aantal wijkvoorzieningen.
Ten slotte bevindt zich tussen het Vissersdorp en het Centrumplan woonzorgcentrum De Zeester met 72 appartementen voor bewoners met een psychogeriatrische achtergrond.

In het Duinpark heeft BBHD architecten naast het centrum nog verschillende andere projecten ontworpen:


Uitgelicht: Duinparkplan (pdf brochure)